Comparteix! CICPAC Comisió Interlocutora de Protectores d'Animals de Catalunya

Comissió Interlocutora de Protectores d'Animals de Catalunya

 • 30 oct 2014

  CIPAC DEMANA AL COL.LEGI DE VETERINARIS QUE RECTIFIQUI

  CIPAC DEMANA AL COL.LEGI DE VETERINARIS QUE RECTIFIQUI

  RESPOSTA DE LA CIPAC AL COMUNICAT DEL COL·LEGI DE VETERINARIS DE BARCELONA I AL CONSELL DE COL·LEGIS DE VETERINARIS DE  CATALUNYA EN RELACIÓ A LES CARTILLES SANITÀRIES

  Des de la CIPAC, els fem arribar la nostra resposta en relació al comunicat que consta a la seva web, en el què, amb una absoluta manca de rigor, afirmen qüestions absolutament falses, el que està provocant una innecessària alarma social entre els usuaris dels microxips (veterinaris, centres d’acollida i propietaris d’animals).

  En cursiva ressaltem les afirmacions publicitades pel Col·legi de Veterinaris de Catalunya.

  1.- Detectades cartilles sanitàries veterinàries que no compleixen els requisits legals mínims establerts per aquests documents sanitaris d'ús exclusiu veterinari

  Respecte a aquesta afirmació, els requerim per què informin als usuaris de quins són els suposats requisits legals mínims establerts, ja que, no ha hi ha absolutament cap normativa que reguli els requisits que han de complir les cartilles, doncs les mateixes són simplement un suport documental de les intervencions que fan els veterinaris.

  2.- El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) ha presentat una denúncia davant la Generalitat ja que poden afavorir l'intrusisme professional.

  L’intrusisme professional és l’exercici fraudulent d’una professió sense la titulació necessària. I és una infracció de caire penal.

  Que el seu col·legi publiciti en un comunicat, acusant d’intrusisme a tot el col·lectiu que utilitza les cartilles sanitàries què no són les seves, comporta un pressumpte delicte de calumnies.

  Les cartilles utilitzades per les entitats de protecció animal, són un suport documental de les intervencions realitzades per veterinaris, les quals venen certificades amb la seva signatura. Afirmar aquesta qüestió, per algun cas aïllat que s’hagi detectat i publicitar-la a la seva web,  insistim, és calumniar a tot el col·lectiu d’ONGs.

  3.- Aquestes cartilles no han estat dissenyades per veterinaris, no les distribueixen els col·legis veterinaris catalans i no compleixen els requisits legals mínims establerts per a aquest tipus de documents d'ús exclusiu veterinari.

  Cap normativa obliga a què el suport documental de les intervencions veterinàries hagi d’estar dissenyat, ni distribuït per veterinaris.

  4.- Tampoc no tenen cap tipus de reconeixement oficial.

  Insistim, les cartilles sanitàries no han de tenir cap reconeixement oficial, són simplement un suport documental, com pot ser-ho un simple certificat del veterinari què verifica que ha fet una intervenció.

  5.- El COVB recomana als veterinaris que atenguin un pacient amb un d’aquests documents que ho comuniquin per correu electrònic a  deontologia@covb.cat o al 932112466 (ext. 6. Ivana Jacob). Cal adjuntar o enviar l'original o la fotocòpia del document. 

  Emetre una ordre d’aquest tipus al seus col·legiats, infringeix frontalment la llei de protecció de dades personals. Recomanar als veterinaris que els remetin còpia del document a on consten dades personals dels seus clients és incitar-los a incomplir la llei de protecció de dades i poden ser sancionats greument.

  6.- Perquè l'atenció al pacient pugui continuar amb les garanties veterinàries, s'ha d'obrir una cartilla nova oficial del CCVC i anotar en ella els tractaments efectuats. Recordem l'obligació dels veterinaris de consignar les dades de les vacunacions i altres actuacions sanitàries en la cartilla oficial editada pel Consell (verd per a gossos, gats i fures; i rosa per exòtics), com a document sanitari oficial d'ús exclusiu veterinari, que permet la traçabilitat i que assegura una atenció veterinària a l'animal.

  Realitzar aquestes afirmacions, sense cap rigor, afavoreix l’alarma social, essent absolutament fals què per garantir l’atenció deguda a un animal s’ha d’obrir una cartilla nova (imposant la seva), quan els animals tractats ja tenen garantida la seva atenció amb qualsevol suport documental en el que consti la signatura d’un veterinari, encara que no sigui la cartilla del CCVC, obligar a l’ús exclusiu d’aquesta cartilla, pot suposar una coacció al facultatiu, i provoca la pràctica del monopoli de mercat,  vulnerant així el dret a la competència.

  7.- Per part d'aquest Consell ja s'han iniciat les accions corresponents contra les entitats de les quals es té coneixement que fan servir aquestes cartilles, ja que s'inclou una referència a l'AIAC i es facilita el seu número de telèfon sense que se'ns hagi demanat l’autorització corresponent per a l'ús d'aquesta marca.

  La referència a l’AIAC què s’inclou a les cartilles sanitàries  "Cartilla sanitària veterinària. Catalunya" i "Cartilla felina" de la Plataforma Gatera, és amb l’ànim de dotar als posseïdors i propietaris d’animals del màxim d’eines per trobar al seu animal perdut, entenem què aquesta és la filosofia de l’AIAC, o la que hauria de ser, entenem què la filosofia de l’AIAC ha de ser la de protegir als animals i col·laborar en la recuperació dels mateixos en cas de pèrdua, i què per tant no hauria de ser objecte de denuncia publicitar el seu arxiu en cas de pèrdua, d’altra forma perdria aquest arxiu el seu propi objecte. No envà ells mateixos es publiciten en medis periodístics i públics, i ho mantenen a la seva pròpia pàgina web.

  Publicitat a la web del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya:

  http://www.veterinaris.cat/CONSELL/cat/aiac.asp

  L’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia (AIAC) és un servei que des del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, s’ofereix als ciutadans posseïdors d’animals de companyia, amb la intervenció directa dels veterinaris, i que permet localitzar-los quan els seus animals, degudament identificats, són trobats. 

  Publicitat a la Vanguardia de 28 de maig del 2014 publicitant l’Aiac:

  http://www.lavanguardia.com/local/barcelones-nord/20140528/54409395010/l-arxiu-d-identificacio-d-animals-de-companyia-contribueix-a-recuperar-mes-de-5-000-mascotes.html

  La “Cartilla sanitària veterinària. Catalunya" inclou la menció a l’Aiac, com a ressò de la seva pròpia publicitat, i per informar del màxim d’eines per a garantir la trobada dels animals perduts.

  La CIPAC es reserva les accions legals oportunes per denunciar les presumptes calumnies i coaccions a les què han estat sotmeses de forma pública, les entitats de protecció animal que la componen i les presumptes infraccions en relació a la competència de mercat i inducció a revelació de dades personals als seus col·legiats per part del Col·legi de Veterinaris de Barcelona.

  Comunicat del Consell del Col·legi de Veterinaris de Catalunya

   

  Lleguir CIPAC DEMANA AL COL.LEGI DE VETERINARIS QUE RECTIFIQUI

 • 13 jun 2014

  FAADA tanca la campanya Sóc Responsable 2014 amb més de 6.000 esterilitzacions

  Un èxit total. La Campanya Sóc responsable d’identificació i esterilització d’animals de companyia que FAADA va posar en marxa el passat 3 de març s’ha tancat el 30 de maig amb més de 8.000 inscrits i un total de 6.000 esterilitzacions i 4.000 identificacions a tot Catalunya. Això suposa unes més de 10.000 actuacions veterinàries en 3 mesos.

  La campanya s’ha pogut fer gràcies  a la col·laboració dels 160 centres veterinaris que s’han adherit.

  La responsable de la campanya per part de FAADA, Alba Jornet, explica: “Estem molt satisfets per l’increment del nombre d’inscrits. Volem creure que a poc a poc va calant en la ciutadania la necessitat i els beneficis de tenir el seu animal identificat i esterilitzat i per això aprofiten una situació en què hi poden accedir a un preu una mica més moderat. No oblidem que són moments molt complicats per a moltes famílies que s’acullen a la campanya en benefici propi  i del seu animal”. 

  I Jornet continua:  “I un cop més hem d’agrair públicament la col·laboració dels veterinaris adherits, que renuncien a una part del seu marge de beneficis en favor d’aquest a labor solidària, sense disminuir la qualitat de les intervencions. Gràcies a ells la campanya és possible”.

   

  Sóc Responsable s’emmarca dins de la labor de FAADA de conscienciar la ciutadania i posar les eines necessàries per reduir el nombre d’abandonaments d’animals de companyia que l’any passat va ascendir a  més 30.000.

  NOMBRE TOTAL D’ACTUACIONS VETERINÀRIES

   

  CAMPANYA 2014

  CAMPANYA 2013

  CAMPANYA 2012

  ESTERILITZACIONS

  6.444

  5.717

  4.401

  IDENTIFICACIONS

  4.183

  3.119

  2.836

  GOSSOS

  2.230

  1.574

  1.104

  GOSSES

  2.982

  2.149

  1.542

  GATS

  872

     636

  515

  GATES

  1.739

  1.338

  1.206

  FURA FEMELLA

  11

  12

  12

  FURA MASCLE

  16

  8

  22

   

  TOTAL ANIMALS

  7.850

   

   

  TOTAL ACT. VETS

  10.627

  8.836

  7.237

   

   

  Lleguir FAADA tanca la campanya Sóc Responsable 2014 amb més de 6.000 esterilitzacions

 • 19 mar 2014

  CAMPANYA ESTERILITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ 2014

  Des de la Fundació FAADA s'està preparant la 3a. edició de la campanya "Soc Responsable" per esterilitzar i identificar animals de companyia a preus reduïts.

  La campanya s'inicia el 3 de març i finalitza el 30 de maig.  Tota la informació estarà a la web www.socresponsable.org a partir del 3 de març.

  Lleguir CAMPANYA ESTERILITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ 2014

 • 13 mar 2014

  Les entitats de protecció animal demandaran a la Generalitat per incompliment sistemàtic de la Llei de Procediment Administratiu

  Les 101 entitats proteccionistes que configuren la CIPAC (Comissió Interlocutora de Protectores d'Animals de Catalunya) prendran mesures legals contra l’incompliment sistemàtic, per part dels departaments jurídics de la Generalitat, de la Llei de Procediment Administratiu en la tramitació d'expedients administratius sancionadors per infracció de la Llei de Protecció Animal.

  Tant la CIPAC com les entitats adherides de forma individual porten anys denunciant, davant l'Administració, actuacions que comporten greus infraccions de la Llei de Protecció Animal: gossos lligats les 24 hores del dia, vivint de forma habitual a balcons i celoberts –a més de 40°C sense ombra ni aigua, o a temperatures sota zero-; animals malalts que moren lentament sense rebre el tractament veterinari que els pertoca; cavalls famèlics abandonats a la seva sort en un tancat; animals de companyia sense identificar, centres il·legals, transaccions il·legals, instal·lacions il·legals que acullen desenes de gossos per criar, vendre o caçar…

  Tot i que la majoria de denúncies s’acompanyen d’Actes d’agents de l'autoritat (Agents Rurals, Seprona i Mossos d’Esquadra) que demostren les infraccions - i tenint les entitats de protecció denunciants el títol de "col·laboradores de la Generalitat"- i després de tot l'esforç per aglutinar proves per part de protectores, testimonis i agents de l’autoritat, veiem impotents com aquest esforç queda en no res quan arriba a mans dels departaments jurídics dels serveis territorials de la Generalitat. Els expedients directament no es tramiten, moren per caducitat (pas del temps sense fer res), no es resolen les al·legacions, o no es tramiten les proves sol·licitades. Si finalment aconseguim una sanció, gairebé sempre és la mínima, tot i ser infractors reincidents.

  Aquesta desídia i inacció de l'Administració és habitual i continuada en el temps. Ha estat denunciada per les protectores a la mateixa Generalitat i al Síndic de Greuges durant anys, sense que hagi canviat res. Denunciem que aquesta inactivitat provoca grans despeses per la gestió dels més de 40.000 animals abandonats a l'any a Catalunya. No entenem com els nostres representants polítics no fan res tot i el context de crisi en què vivim.

  L'actuació de l'Administració no és ètica, no és moral, però sobretot exhibeix un incompliment sistemàtic de la Llei de Protecció Animal i de la Llei de Procediment Administratiu. Davant aquesta situació, les entitats de protecció animal hem decidit posar els fets en mans dels jutjats del Contenciós Administratiu, i ho fem amb la tranquil·litat d'haver intentat totes les vies possibles durant anys. Ara que decideixin els jutges, nosaltres hem de continuar recollint, acollint i atenent els 40.000 animals abandonats.

   

   

   

  Lleguir Les entitats de protecció animal demandaran a la Generalitat per incompliment sistemàtic de la Llei de Procediment Administratiu

 • 7 mar 2014

  L'ACM ES RETRACTA

  Comunicat de l'ACM en relació al sacrifici d'animals Davant les informacions aparegudes sobre el sacrifici d’animals des de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, entitat que representa a més d’un miler ens locals associats, volem manife

  Lleguir complert

 • 5 sep 2013

  Documents referents a l'ANICOM

  La Comissió Interlocutora de Protectores d'Animals de Catalunya (CIPAC) va néixer amb l´objectiu de sumar els esforços de les entitats de protecció dels animals a més a més de vetllar pels interessos de les mateixes. Es va constituir legalment al m

  Lleguir complert

 • Avantatges de l'esterilització
  8 may 2013

  Avantatges de l'esterilització

  PREVENIM EN FEMELLES PREVENIM EN MASCLES Infecció de bacteriana d’úter Tumors prostàtics i prostatitis Quists i tumors ovàrics Tumors testiculars

  Lleguir complert

 • La importància d'identificar i censar el nostre animal
  5 may 2013

  La importància d'identificar i censar el nostre animal

  La identificació dels animals és una eina fonamental per fomentar la tinença responsable d'animals, evitar les pèrdues i combatre l’abandonament. La identificació amb microxip, la xapa identificativa i el cens municipal són obligatoris a tot Catalunya

  Lleguir complert

 • 7 mar 2014

  L'ACM ES RETRACTA

  Comunicat de l'ACM en relació al sacrifici d'animals Davant les informacions aparegudes sobre el sacrifici d’animals des de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, entitat que representa a més d’un miler ens locals associats, volem manife...

  Llegir complert

 • 5 sep 2013

  Documents referents a l'ANICOM

  Full registre sol·licituds alta ANICOM animals -  clíniques vets Full registre sol·licituds alta ANICOM animals - protectores d'animals Sol·licitud alta veterinaris Sol·licitud alta ANICOM centre de recollida 06-06-13 Sol·licitud alta ANI...

  Llegir complert

 • 8 may 2013

  Avantatges de l'esterilització

  Avantatges de l'esterilització

  PREVENIM EN FEMELLES PREVENIM EN MASCLES Infecció de bacteriana d’úter Tumors prostàtics i prostatitis Quists i tumors ovàrics Tumors testiculars ...

  Llegir complert

 • 5 may 2013

  La importància d'identificar i censar el nostre animal

  La importància d'identificar i censar el nostre animal

  La identificació dels animals és una eina fonamental per fomentar la tinença responsable d'animals, evitar les pèrdues i combatre l’abandonament. La identificació amb microxip, la xapa identificativa i el cens municipal són obligatoris a tot Cat...

  Llegir complert

 • Cada any
  s’abandonen
  més de 30.000
  animals de
  companyia a
  Catalunya
  Molts acaben
  morts o malvivint
  al carrer i d’altres
  acaben saturant
  les gosseres
  El 25% dels
  gossos i el 47%
  dels gats que
  entren als centres
  són cadells
  menors de 4 mesos
  L’entrada d’animals
  als centres es
  produeix durant
  tot l’any, no
  només a l’estiu
  CIPAC: info@cipac.cat Telèfon: 93 624 55 38  Fax: 93 624 56 09
  Disseny: disnotwork.com | Programació: tunait